AKTUALNOŚCI
21-07-2014
Szanowni klienci, bardzo prosimy o zapoznanie się z wykazem tytułów wydanych nakładem Wydawnictwa Lektorklett, na które w tym roku...
21-07-2014
Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, iż do dnia 28 lipca 2014 mają Państwo możliwość dokonania fizycznych zwrotów z wydawnictw ArsMachina i...
18-07-2014
Szanowni Klienci, w związku z licznymi pytaniami uprzejmie informujemy, iż tytuł Matematyka SP 6 Zbiór Zadań GWO jest aktualnie...
 
ATENEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A.
MARR BUSINESS PARK Hala B1.1.
ul. Nad Drwiną 10, 30-741 Kraków
tel. 12 263 73 73   tel. 12 263 82 98
tel. 12 263 70 70   tel. 12 263 82 99
wew: fax - 401, dz. sprzedaży - 400
email: biuro@ateneum.net.pl
 
 
 
ZOBACZ CO U NAS SŁYCHAĆ


MINI WYPRACOWANIA LO JĘZYK POLSKI CZ.2 GREG
MINI WYPRACOWANIA LO JĘZYK POLSKI CZ.2 GREG
Katalog tematyczny -> Pomoce edukacyjne -> Liceum, Technikum -> Język Polski

Kliknij aby powiększyć...
Mini Wypracowania LO Język polski cz.2 GREG
Autor
Dorota Stopka, Beata Górska
ISBN
8373274426
EAN
9788373274426
Wydawnictwo
Greg
Wydanie
Rok wydania: 2008, oprawa broszurowa
Strony
Strony: 496, Format: 7,2x9,8 cm

Książka zawiera wzorcowe wypracowania z lektur omawianych w liceum oraz prac na tematy przekrojowe. Są tu wszystkie formy wypowiedzi, jakie musi biegle opanować przyszły maturzysta, od rozprawki po esej, refleksję. Ponadto książka zawiera opracowanie tematów najczęściej zadawanych przez nauczycieli. Każdy licealista mający problemy z formułowaniem wypowiedzi pisemnych z tą publikacją wreszcie poczuje się pewnie, bo dzięki niej żadna praca nie będzie już trudna do napisania. Spis treści
POZYTYWIZM
 
1. W jaki sposób zwolennicy pozytywizmu propagowali jego hasła w artykułach prasowych?
2. Dyskusja między starym i młodym pokoleniem - rozwój prasy pozytywistycznej
3. Etos walki i etos pracy w wybranych utworach pozytywistycznych
4. Zagadnienia postępu społecznego i bytu politycznego narodu w nowelistyce pozytywizmu
5. Tematyka i artyzm nowelistyki pozytywistycznej
6. Realizacja haseł pozytywizmu w nowelach M. Konopnickiej
7. Tradycje walk narodowowyzwoleńczych w prozie pozytywizmu
8. Liryka Marii Konopnickiej wobec wyzwań epoki
9. Poezja miłosna Adama Asnyka
10. Refleksje światopoglądowe w liryce Adama Asnyka
11. Jakie stanowisko wobec romantyzmu i pozytywizmu zajmuje Adam Asnyk w swoich wierszach programowych?
12. Powieść Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem jako romans
13. Konflikt pokoleń w Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej
14. Cechy powieści realistycznej w Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej
15. Program polskiego pozytywizmu i jego odbicie w Nad Niemnem E. Orzeszkowej
16. Poszanowanie przeszłości a nowe idee w Nad Niemnem E. Orzeszkowej
17. W czym dopatrujesz się analogii i różnic między Panem Tadeuszem A. Mickiewicza a Nad Niemnem
E. Orzeszkowej?
18. Jakie kryteria oceny wartości człowieka proponuje E. Orzeszkowa w powieści Nad Niemnem?
19. Sposoby kreacji postaci kobiecych w powieściach E. Orzeszkowej i H. Sienkiewicza. Które z nich są dla ciebie bardziej

przekonujące?
20. Świat przedstawiony w Lalce Bolesława Prusa
21. Lalka B. Prusa jako najlepsza powieść realizmu krytycznego
22. Lalka B. Prusa powieścią o trzech pokoleniach idealistów polskich
23. Trzy pokolenia bohaterów Lalki Bolesława Prusa
24. Wokulski to romantyk czy pozytywista?
25. Obraz popowstaniowej rzeczywistości w Pamiętnikach Ignacego Rzeckiego
26. Romantyczna miłość galanteryjnego kupca w Lalce Bolesława Prusa
27. W jaki sposób Henryk Sienkiewicz traktował historię w swoich powieściach historycznych (na przykładzie Potopu)?
28. Cechy powieści historycznej H. Sienkiewicza na przykładzie Potopu
29. Przyczyny niesłabnącego powodzenia powieści historycznych Henryka Sienkiewicza (na przykładzie Potopu)
30. W jaki sposób Trylogia H. Sienkiewicza spełnia zadanie "krzepienia serc"?
31. Na czym polega atrakcyjność postaci powieściowych H. Sienkiewicza?
32. Tragedia ojca Goriot, bohatera powieści Honoriusza Balzaka
33. W jaki sposób Honoriusz Balzak przedstawił społeczeństwo paryskie z początku XIX wieku w swej powieści Ojciec Goriot?
 
MŁODA POLSKA
1. W jaki sposób Joseph Conrad przedstawił swego bohatera w Lordzie Jimie?
2. Lord Jim - łajdak czy bohater?
3. Kim naprawdę był lord Jim? - ocena i charakterystyka postaci
4. Czy lorda Jima można uznać za bohatera romantycznego?
5. Problemy psychologiczne i moralne w Zbrodni i karze Fiodora Dostojewskiego
6. Porównaj kreacje dwóch bohaterów wybitnych powieści psychologicznych Josepha Conrada i Fiodora Dostojewskiego
7. Naturalizm w literaturze i teatrze (E. Zola: Powieść eksperymentalna. Naturalizm w teatrze)
8. Realizm, naturalizm, epickość w Chłopach Władysława Stanisława Reymonta
9. Gromada chłopska jako bohater zbiorowy Chłopów Władysława Stanisława Reymonta
10. Jak rozumiesz naturalistyczna koncepcje losu człowieka w Chłopach W. Reymonta?
11. Mitologizacja chłopskiego bytu w Chłopach W. Reymonta
12. Jednostka a zbiorowość w Chłopach W. Reymonta
13. Bronowice i Lipce - dwa obrazy wsi polskiej przełomu wieków
14. Cechy narracji w Chłopach W. Reymonta
15. Wrażliwość na problemy społeczne w utworach Stefana Żeromskiego
16. Słowa: "Człowiek to rzecz święta, której nikomu krzywdzić nie wolno" potraktuj jako motto znanych ci utworów S.

Żeromskiego
17. Problematyka narodowowyzwoleńcza w opowiadaniach S. Żeromskiego
18. S. Żeromski wobec tradycji romantycznej i pozytywistycznej
19. Problematyka opowiadań S. Żeromskiego
20. Dlaczego oboje przegrali? - ocena bohaterów Siłaczki S. Żeromskiego
21. Powstanie styczniowe w twórczości Stefana Żeromskiego
22. Bohaterowie Żeromskiego (Doktor Piotr, Siłaczka, Judym) - charakterystyka i ocena
23. "Z szlachtą polską polski lud" - mit solidaryzmu narodowego w ocenie S. Wyspiańskiego i S. Żeromskiego
24. Istota bezdomności w Ludziach bezdomnych S. Żeromskiego
25. Trudne wybory bohaterów S. Żeromskiego - czy doktor Judym jest postacią tragiczną?
26. Jakim przemianom ulegała powieść na początku XX wieku? (Na przykładzie Ludzi bezdomnych)
27. Czym charakteryzuje się powieść modernistyczna? (na przykładzie Chłopów W. Reymonta i Ludzi bezdomnych S. Żeromskiego)
28. Dramat okresu Młodej Polski - jego odmiany i ich charakterystyka
29. Symbolika i wizyjność w Ślepcach M. Maeterlincka
30. Wesele Stanisława Wyspiańskiego jako dramat modernistyczny
31. W jaki sposób Stanisław Wyspiański w Weselu ukazał współczesną sobie Polskę, a także jej przeszłość i przyszłość?
32. Neoromantyzm Wesela
33. Chłopi i ludomania w Weselu S. Wyspiańskiego
34. Społeczna rola inteligencji w ujęciu S. Wyspiańskiego i S. Żeromskiego
35. Na czym polega narodowy i symboliczny charakter Wesela S. Wyspiańskiego?
36. Różne sposoby demonstracji zakłamania w Weselu S. Wyspiańskiego i w Moralności pani Dulskiej
G. Zapolskiej
37. Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej jako dramat naturalistyczny
38. W jaki sposób Gabriela Zapolska rozprawia się z dulszczyzną w swoim dramacie pt. Moralność pani Dulskiej?
39. Moralność pani Dulskiej G. Zapolskiej jako tragifarsa kołtuńska
40. Młodopolskie manifesty literackie: Stanisław Przybyszewski Confiteor, Artur Górski Młoda Polska, Zenon Przesmycki Wstęp do

Wyboru pism Maeterlincka
41. Manifesty modernistyczne w Polsce - Confiteor S. Przybyszewskiego i Młoda Polska A. Górskiego
42. Mistrzowie z Zachodu i nowe tendencje w ich poezji (Charles Baudelaire, Artur Rimbaud, Stefan Mallarme)
43. Filozoficzne i artystyczne podstawy symbolizmu francuskiego (Ch. Baudelaire i A. Rimbaud)
44. P. Verlaine: Sztuka poetycka - nowe widzenie poezji i artysty
45. Przejawy dekadentyzmu i sposoby jego przezwyciężania w poezji Kazimierza Przerwy-Tetmajera
46. Przejawy dekadentyzmu w poezji młodopolskiej (K. Przerwa-Tetmajer)
47. Na podstawie znanych ci utworów stwórz portret poety - dekadenta
48. W jaki sposób w poezji młodopolskiej dokonywała się synteza sztuk?
49. Jedność elementów muzycznych, plastycznych i słownych w wierszach: Na Anioł Pański K. Przerwy-Tetmajera i Deszcz jesienny

L. Staffa
50. Filozoficzny wymiar poezji B. Leśmiana
51. Prostota i fascynacja światem w wierszach L. Staffa
52. Próby przełamania tendencji schyłkowych w młodopolskiej poezji L. Staffa
53. Negacja dekadentyzmu w poezji L. Staffa
54. Bóg umarł - znajdź potwierdzenie słów Nietzschego w młodopolskiej poezji
55. Ucieczka przed "bólem istnienia" w utworach K. Przerwy-Tetmajera
56. Motyw gór i elementy impresjonistyczne w poezji K. Przerwy-Tetmajera
57. Czy poezja może ocalić? - pozycja artysty w społeczeństwie młodopolskim na podstawie wierszy K. Przerwy-Tetmajera
58. Symbolizm i impresjonizm w poezji Kazimierza Przerwy-Tetmajera
59. Symbolizm i impresjonizm w Sonetach J. Kasprowicza (Cykl Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach)
60. Naturalizm w poezji Jana Kasprowicza: wiersz W chałupie i cykl sonetów Z chałupy
61. Symbolizm i katastrofizm w poezji Jana Kasprowicza: Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach oraz Hymny
62. Nastrojowo-symboliczne wizje w Hymnach J. Kasprowicza
63. Realizm i naturalizm w poezji J. Kasprowicza
64. Franciszkanizm w twórczości Jana Kasprowicza: Księga ubogich, Mój świat
65. J. Kasprowicz: Przestałem się wadzić z Bogiem - dojście do postawy franciszkańskiej
66. Przełamywanie konwencji młodopolskich w twórczości Leopolda Staffa
67. Dekadentyzm w literaturze okresu modernizmu
68. Symbolizm w literaturze Młodej Polski
69. Impresjonizm w sztuce Młodej Polski
70. Naturalizm w literaturze Młodej Polski
 
DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE
1. Przedwiośnie Stefana Żeromskiego jako powieść polityczna
2. Obraz rewolucji społecznej w Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego i Przedwiośniu Stefana Żeromskiego
3. Jakim przemianom ulegał bohater-inteligent w utworach Stefana Żeromskiego? (Siłaczka, dr Piotr, dr Judym, Cezary Baryka)
4. W jaki sposób Zofia Nałkowska połączyła w Granicy problematykę społeczno-polityczną z psychologiczną?
5. Refleksje o złożonej naturze człowieka w powieści Zofii Nałkowskiej Granica
6. Granica Z. Nałkowskiej jako nowy typ powieści społeczno-obyczajowej
7. Portret Zenona Ziembiewicza - bohatera Granicy Z. Nałkowskiej
8. Bogumił i Barbara w powieści Noce i dnie Marii Dąbrowskiej - dwie przeciwstawne postawy życiowe
9. Bogumił i Barbara - dwie odmienne postawy wobec rzeczywistości (na podstawie powieści M. Dąbrowskiej Noce i dnie)
10. Nawiązanie do tradycji i zwrot ku przyszłości w Nocach i dniach Marii Dąbrowskiej
11. Wskaż związki między wczesną poezją i prozą Jarosława Iwaszkiewicza (Oktostychy, Lato 1932, Panny z Wilka)
12. Twórczość J. Iwaszkiewicza. Ewolucja postawy życiowej od Oktostychów do Lata 1932 (Prolog, Erotyk. Szczęście. XV, XXV,

XXXVII)
13. Estetyzm i klasycyzm w poetyckim opisie świata J. Iwaszkiewicza
14. Życie i śmierć w międzywojennych opowiadaniach J. Iwaszkiewicza
15. Różnorodność poezji M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej na przykładzie wybranych utworów (Miłość, Nike. Samobójstwo dębu. La

precieuse, Historia o czarownicach)
16. Twórczość polskich futurystów na wybranych przykładach (manifesty i wiersze A. Wata, A. Sterna, B. Jasieńskiego)
17. Poetycka rewolucja przeprowadzona przez futurystów i awangardystów w okresie dwudziestolecia międzywojennego
18. J. Przyboś jako przedstawiciel Awangardy Krakowskiej (Gmachy, Z Tatr, Notre-Dame, Lipiec, Odjazd z wakacji)
19. Charakterystyka twórczości B. Leśmiana (Dusiołek, Dziewczyna, Urszula Kochanowska, Trupięgi, W malinowym chruśniaku)
20. Odrębność i oryginalność twórczości poetyckiej Bolesława Leśmiana
21. Leopold Staff - mistrz skamandrytów
22. Poezja i codzienność w wierszach L. Staffa (Poeta, Ars poetica. Kartoflisko, Wół, Wysokie drzewa)
23. Rozszerzenie tematyki i odświeżenie słownictwa w utworach poetów grupy Skamandra
24. Witalizm i pochwała życia w twórczości J. Tuwima (Wiosna, Życie, Do krytyków, Sokrates tańczący)
25. Józef Czechow jako przedstawiciel drugiej awangardy (na przykładzie wiersza żal)
26. Ewolucja twórczości W. Broniewskiego: od żołnierza legionów do komunisty, od rewolucjonisty do autora współczesnych trenów

(Młodość, Zagłębie Dąbrowskie, Bagnet na broń, Targowisko, Lament)
27. Folklor miejski i ironia w utworach K. I. Gałczyńskiego (Kryzys w branży szarlatanów, Ulica Towarowa, Zima z wypisów

szkolnych)
28. Nowy sposób mówienia o świecie i człowieku w opowiadaniach Brunona Schulza
29. Problem odczłowieczenia i redukcji człowieka do formy manekina w Sklepach cynamonowych oraz Sanatorium pod Klepsydrą B.

Schulza
30. Walka z formą jako próba zachowania autentyczności w Ferdydurke W. Gombrowicza
31. Walka z formą w powieści Witolda Gombrowicza Ferdydurke
32. Ferdydurke jako wypowiedź na temat formy
33. Cechy dramaturgii Jerzego Szaniawskiego na przykładzie Żeglarza
34. Prawda, fałsz i mit w Żeglarzu J. Szaniawskiego
35. Teoria Czystej Formy a praktyka dramaturgiczna w utworach Stanisława Ignacego Witkiewicza (Szewcy, W małym dworku)
36. Katastrofizm i groteska w dramatach Stanisława Ignacego Witkiewicza
37. Szewcy S. I. Witkiewicza jako wizja społecznego kataklizmu
38. Ironia i groteska w dramacie S. I. Witkiewicza W małym dworku
39. Mieszanina realizmu i groteski w sposobie prezentacji świata powieściowego w Mistrzu i Małgorzacie Michała Bułhakowa
40. Uniwersalne przesłanie wynikające ze splotu trzech wątków Mistrza i Małgorzaty M. Bułhakowa
41. M. Bułhakow Mistrz i Małgorzata czyli wizerunek państwa totalitarnego
42. Powieść Franza Kafki jako wielka metafora
43. Wizerunek Józefa K. Człowiek w Procesie F. Kafki
 
LITERATURA WSPÓŁCZESNA
1. Poetyckie świadectwa wojny. Wrzesień 1939 w utworach Antoniego Słonimskiego (Alarm),
Władysława Broniewskiego (Żołnierz polski), Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (Pieśń o żołnierzach z Westerplatte) oraz

Zbigniewa Herberta (17 IX)
2. Poetyckie świadectwa wojny i okupacji na przykładzie twórczości Leopolda Staffa (Mitologia. Tak. Bóg opuścił ziemię...,

Rzut w przyszłość, Pierwsza przechadzka)
3. Dramat pokolenia Kolumbów w liryce K. K. Baczyńskiego (Pokolenie I, Pokolenie II, Ten czas, Z głową na karabinie)
4. Wizja spełnionej Apokalipsy w poezji K. K. Baczyńskiego
5. Kumulacja katastrofizmu w poezji K. K. Baczyńskiego
6. Obraz okupacyjnej Warszawy w opowiadaniach T. Borowskiego (Pożegnanie z Marią, Matura na Targowej)
7. Prawda o obozach i człowieku w opowiadaniach T. Borowskiego (Dzień na Harmenzach, Prosię państwa do gazu, U nas w

Auschwitzu)
8. Człowiek to brzmi dumnie - problem zniszczenia moralności i etyki w opowiadaniach T. Borowskiego
9. Problematyka etyczna i moralna opowiadań obozowych Tadeusza Borowskiego
10. Mechanizm zbrodni ludobójstwa na przykładzie Medalionów Z. Nałkowskiej
11. Wpływ wojny i terroru na psychikę i moralność człowieka na przykładzie Medalionów Z. Nałkowskiej
12. Jak rozumiesz wymowę motta, którym Zofia Nałkowska opatrzyła zbiór swych opowiadań pt. Medaliony - Ludzie ludziom

zgotowali ten los"?
13. Obserwacje ludzkich postaw w nieludzkim świecie Obozów w Innym świecie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
14. W jaki sposób Marek Edelman wspomina powstanie w getcie warszawskim w reportażu Hanny Krall Zdążyć przed Panem Bogiem?
15. Tragedia Żydów, tragedia Polski, tragedia naszej cywilizacji (T. Różewicz: Krzyczałem w nocy, Zostawcie nas. Żywi

umierali, Cz. Miłosz: Campo di Fiori, Biedny chrześcijanin patrzy na getto, A. Szczypiorski: Początek, W. Broniewski: Żydom

polskim, Ballady i romanse)
16. W jaki sposób forma pamiętnika mówionego wpłynęła na kształt świata przedstawionego w Pamiętniku z powstania warszawskiego

Mirona Białoszewskiego?
17. Zapis o umieraniu miasta w Pamiętniku z powstania warszawskiego M. Białoszewskiego
18. Portret hitlerowskiego zbrodniarza w Rozmowach z katem Kazimierza Moczarskiego
19. Skutki życia w systemie totalitarnym na przykładzie książki K. Moczarskiego Rozmowy z katem
20. W jaki sposób Jerzy Andrzejewski ukazał w swej powieści Popiół i diament problemy polityczne i moralne stojące przed

Polakami w pierwszych dniach wolności?
21. Tragizm młodego pokolenia w Popiele i diamencie J. Andrzejewskiego
22. Sąd o sile i słabości człowieka w Popiele i diamencie J. Andrzejewskiego
23. Bramy raju J. Andrzejewskiego powieścią o nadziei wbrew nadziei. Postępowanie jednostki i zbiorowości
24. T. Różewicz i Z. Herbert - klęska tradycji i wartości życia w wybranych utworach
25. Porażenie wojną oraz poetycka moralistyka w wierszach Tadeusza Różewicza
26. Moralny niepokój w poezji Czesława Miłosza
27. Wojna w poezji Cz. Miłosza (Campo di Fiori, W Warszawie, Ballada, Walc)
28. Bogactwo refleksji na temat problemów współczesności w poezji Cz. Miłosza (Piosenka o końcu świata, Który skrzywdziłeś,

Zaklęcie, Piosenka o porcelanie)
29. Czy tylko noblista? - poszukiwanie wartości ponadczasowych i związków z tradycją w poezji Cz. Miłosza
30. W jaki sposób talent pisarza rozsadził schemat socrealistycznej powieści w utworze Następny do raju Marka Hłaski?
31. M. Hłasko Pierwszy krok w chmurach - próba ukazania nowego świata
32. Cz. Miłosz Zniewolony umysł i J. Trznadel Hańba domowa - o miejscu intelektualistów we współczesnym świecie
33. Bohater Małej apokalipsy Tadeusza Konwickiego
34. Od utopii do katastrofizmu - Mała apokalipsa T. Konwickiego
35. Neoklasycyzm w wierszach Zbigniewa Herberta i wartości moralne jego poezji (O Troi, Nike, która się waha, Potęga smaku,

Raport z oblężonego miasta, Przesłanie pana Cogito)
36. Z. Herbert - poeta współczesności. Pytania o sens i wartość życia zawarte w wybranych utworach
37. Poszukiwanie korzeni w tradycji. Biblii i mitologii - moralizatorstwo i neoklasycyzm w poezji Z. Herberta
38. W kręgu poezji lingwistycznej Mirona Białoszewskiego (O obrotach rzeczy, Podłogo, błogosław!)
39. "Poezja rupieci" M. Białoszewskiego (Podłogo błogosław, Karuzela z madonnami, Rozprawa o stolikowych baranach, Szare

eminencje zachwytu)
40. Poezja Wisławy Szymborskiej (Rehabilitacja, Głos w sprawie pornografii, Pierwsza fotografia Hitlera)
41. "Póki żyję nic mnie nie usprawiedliwia" - rozrachunkowy charakter poezji W. Szymborskiej
42. Refleksja filozoficzna, ironia i żart w poezji W. Szymborskiej (Drobne ogłoszenia, Konkurs piękności męskiej, Wieczór

autorski, Nagrobek, Życie na poczekaniu)
43. Prezentacja postawy natury egzystencjalnej w poezji E. Lipskiej (Dyktando, Ucz się śmierci, Egzamin)
44. Ewa Lipska jako przedstawicielka Nowej Fali (My, Dom, Egzamin)
45. Rzeczywistość, język i wyobraźnia w poezji Stanisława Barańczaka (Spójrzmy prawdzie w oczy, U końca wojny

dwudziestodwuletniej)
46. S. Barańczak - lingwista czy moralista?
47. Bunt przeciwko zakłamaniu współczesnej rzeczywistości w poezji S. Barańczaka
48. Młodzi gniewni poezji polskiej - A. Bursa i R. Wojaczek
49. Poezja zbuntowana i odrzucona (od Grochowiaka do Wojaczka) Stanisław Grochowiak (Płonąca żyrafa), Andrzej Bursa (Sobota),

Rafał Wojaczek (Prośba)
50. Motywy turpistyczne w poezji S. Grochowiaka
51. Feniks poezji polskiej - powojenna twórczość L. Staffa
52. Powrót do prostoty i dzieciństwa droga do ocalenia człowieka - wiersze J. Twardowskiego
53. Teatr i dramat europejski w II połowie XX wieku
54. Różne światy i różne koncepcje sztuki w Dwóch teatrach J. Szaniawskiego
55. Jerzy Szaniawski - wypowiedzi na temat teatru w dramacie Dwa teatry
56. Bohater Kartoteki Tadeusza Różewicza jako przedstawiciel pokolenia
57. Kartoteka T. Różewicza jako dramat niekonwencjonalny i moralitet współczesny
58. Żywioł parodii i groteski w Tangu Sławomira Mrożka
59. Absurd i groteska w Tangu S. Mrożka
60. Rodzina współczesna w krzywym zwierciadle w Tangu S. Mrożka
61. Postawy ludzkie w sytuacji zagrożenia śmiercią w powieści Alberta Camusa Dżuma
62. Na czym polega trudny humanizm Dżumy A. Camusa?
63. Dżuma A. Camusa jako powieść-parabola
64. Funkcja alegorii w Folwarku zwierzęcym George'a Orwella
65. Powieść George'a Orwella Rok 1984 jako antyutopia
cena detaliczna netto
6.80 zł
VAT
Podatek VAT 5%
cena detaliczna brutto
7.14 zł
Inne autorstwa Dorota Stopka, Beata Górska
Mini Wypracowania LO Język polsk...
Dorota Stopka, Beata Górska
Rok wydania: 2008, oprawa broszurowa
Wydawnictwo: Greg
Inne pozycje Wydawnictwa Greg
Bramy Raju z oprac. GREG
Jerzy Andrzejewski
Rok wydania: 2008, oprawa broszurowa
Wydawnictwo: Greg
Klub włóczykijów kolor BR GREG
Edmund Niziurski
Rok wydania: 2014, oprawa: broszurowa
Wydawnictwo: Greg
Egzamin GIM kompletne arkusze bl...
Barbara Włodarczyk, Renata Świgost
Rok wydania: 2008, Oprawa klejona, frez
Wydawnictwo: Greg
Granica GREG
Zofia Nałkowska
Rok wydania: 2010, oprawa broszurowa
Wydawnictwo: Greg
Tablice język niemiecki GREG
Agnieszka Jaszczuk
Rok wydania: 2008, oprawa broszurowa
Wydawnictwo: Greg
Baśń o Alladynie z oprac. GREG
Bolesław Leśmian
Rok wydania: 2008, oprawa broszurowa
Wydawnictwo: Greg
Inne z działu Język Polski
Krzyżówki ortograficzne dla klas...
praca zbiorowa
Rok wydania: 2014, oprawa: broszurowa
Wydawnictwo: Aksjomat
J. Polski ZSZ 2 Wyrazić Słowem S...
Urszula Szydłowska
Rok wydania: 2007, oprawa broszurowa
Wydawnictwo: Nowa Era
Słownik peryfraz czyli wyrażeń o...
Bańko Mirosław
Rok wydania: 2009, oprawa: broszurowa
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Matura- Pisemny egzamin maturaln...
Waldemar Wierzba
Rok wydania: 2004, oprawa: broszurowa
Wydawnictwo: Albus
Literatura i konwers. - Bibliote...
Dagny Kurdwanowska
Rok wydania: 2011, oprawa broszurowa
Wydawnictwo: Park Pwn
Widzę cię, słyszę cię. Ćwiczeni...
Anna Grochowska
Rok wydania: 2014, oprawa: teczka
Wydawnictwo: Harmonia
Tydzień po tygodniu do matury Ję...
Dorota Nosowska, Renata Kreczman-Madej
Rok wydania: 2011, oprawa broszurowa
Wydawnictwo: Zielona Sowa
PUS Gramatyka na wesoło 1 EPIDEI...
Dorota Pyrgies
Rok wydania: 2009, oprawa: broszurowa
Wydawnictwo: EPIDEIXIS
Polecamy
SHAKIRA. Bose stopy, białe sny
Reyes Salvador Román
Rok wydania: 2013, oprawa: broszurowa
Wydawnictwo: IUVI
Smok ze smoczej jamy
Wanda Chotomska
Rok wydania: 2011, oprawa: broszurowa
Wydawnictwo: Babaryba
Turlututu. A kuku, to ja!
Herve Tullet
Rok wydania: 2012, oprawa: twarda
Wydawnictwo: Babaryba
Harry Styles. Narodziny gwiazdy...
Alice Montgomery
Rok wydania: 2013, oprawa: twarda
Wydawnictwo: IUVI
Justin Bieber. Dopiero się rozkr...
Justin Bieber
Rok wydania: 2013, oprawa: twarda
Wydawnictwo: IUVI
Kolory
Hervé Tullet
Rok wydania: 2014, oprawa: twarda
Wydawnictwo: Babaryba
1D. Tacy właśnie są
Danny White
Rok wydania: 2014, oprawa: twarda
Wydawnictwo: IUVI
Ja, Kobieta. Cameron Diaz
Cameron Diaz, Sandra Bark
Rok wydania: 2014, oprawa: twarda
Wydawnictwo: IUVI
52 zmiany. Zmień swoje życie tyd...
Leo Babauta
Rok wydania: 2013, oprawa: broszurowa
Wydawnictwo: IUVI
Barca Toons. Święty Jerzy i lege...
Praca zbiorowa
Rok wydania: 2013, oprawa: twarda
Wydawnictwo: IUVI
copyright Ateneum 2008-2014
statystyka