Karty pracy z edukacji polonistycznej.. cz.1

EAN:

9788380859043

Wydawnictwo:

Przedmiot:

Język polski

Rok wydania:

2020

Oprawa:

broszurowa

Format:

297x210 mm

Strony:

71

Cena sugerowana brutto:

40.01zł

Stawka vat:

5%

Karty pracy z edukacji polonistycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. Część 1. Zakres ćwiczeń doskonalących opanowanie umiejętności rozpoznawania i czytania liter oraz sylab i wyrazów przeznaczone są dla:

o dzieci z wychowania przedszkolnego,

o uczniów z trudnościami w mówieniu i rozpoznawaniu, czytaniu liter, sylab otwartych i zamkniętych,

o uczniów z trudnościami w uczeniu się i zdobywaniu wiadomości oraz umiejętności z edukacji polonistycznej,

o uczniów objętych zindywidualizowaną ścieżką kształcenia w zakresie przedmiotów sprawiających trudności edukacyjne, tj. edukacji polonistycznej,

o uczniów objętych zajęciami indywidualnymi w zakresie przedmiotów sprawiających trudności edukacyjne, tj. edukacji polonistycznej,

o uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

o uczniów uczęszczających na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

o uczniów z deficytami rozwojowymi w zakresie percepcji wzrokowej, słuchowej.