Przestępczość ubezpieczeniowa. Uwarunkowania...

EAN:

9788379722983

Rok wydania:

2019

Oprawa:

broszurowa

Format:

240x150x5 mm

Strony:

152

Cena sugerowana brutto:

45.00zł

Stawka vat:

5%

Monografia składa się z siedmiu rozdziałów. Pierwszy rozdział stanowi wprowadzenie do tematyki, przestawiono w nim definicyjne ujęcie zjawiska przestępczości ubezpieczeniowej, motywy i typy sprawców oraz główne kategorie przestępstw. W rozdziale drugim rozważania skoncentrowano na przestępczości w ubezpieczeniach na życie. Przedstawiono w nim specyfikę przestępstw ubezpieczeniowych dotyczących ubezpieczeń na życie, motywy sprawców oraz rodzaje tych przestępstw, a rozdział kończą opisy przykładów przestępstw. W kolejnym, trzecim rozdziale zaprezentowano problematykę z perspektywy ubezpieczeń majątkowych. Rozdział czwarty ma charakter empiryczny i zaprezentowano w nim dane statystyczne dotyczące skali przestępczości ubezpieczeniowej w Polsce, jak również dane z wybranych krajów europejskich oraz Stanów Zjednoczonych. W rozdziale piątym przedstawiono narzędzia wykorzystywane do walki z przestępczością ubezpieczeniową oraz różnego rodzaju inicjatywy podejmowane w celu przeciwdziałania temu zjawisku, także te stosowane na rynkach zagranicznych. Tematyka rozdziału szóstego dotyczy zadań nadzoru finansowego w kontekście przestępczości ubezpieczeniowej, omówiono w nim także działalność organizacji i instytucji reprezentujących różne aktywności sektora ubezpieczeń w Polsce. W ostatnim siódmym rozdziale przedstawiono inicjatywy edukacyjne oraz wydarzenia o charakterze naukowym poświęcone problematyce przestępczości ubezpieczeniowej.
Publikacja kierowana jest do teoretyków zajmujących się problematyką ubezpieczeń, do praktyków rynku ubezpieczeniowego, a także do studentów, którzy zamierzają poszerzyć swoją wiedzę ponad standardowe minimum przekazywane w toku studiów. Odbiorcami mogą być także inne osoby, które w tematyce przestępczości ubezpieczeniowej widzą obszar wyzwań, jakie stoją przed sektorem ubezpieczeń.
- Autorzy