Wpływ informacji makroekonomicznych na...

EAN:

9788381585903

Wydawnictwo:

Rok wydania:

2019

Oprawa:

broszurowa

Format:

238x165 mm

Strony:

356

Cena sugerowana brutto:

99.00zł

Stawka vat:

5%

Książka jest monografią poświęcona metodom statystycznej analizy danych jakościowych, nazywanych bardziej precyzyjnie danymi niemetrycznymi, oraz danych symbolicznych o bardziej złożonej strukturze. Ma charakter teoretyczno-empiryczny poza wyczerpującym omówieniem takich metod, jak: analiza korespondencji, modele logitowe i probitowe, analiza wariancji, modele klas ukrytych itd., zawiera przykłady ich wykorzystania do rozwiązania rzeczywistych problemów występujących w analizie danych. Rozwiązania tych problemów zostały przygotowane w postaci procedur w języku R, których działanie Czytelnik może samodzielnie zweryfikować.
W monografii zostały przedstawione wyniki badań reakcji inwestorów na giełdach w Warszawie, Wiedniu i Frankfurcie na publikacje wskaźników makroekonomicznych oraz wskaźników nastrojów opisujących stan gospodarki USA. Do oceny wykorzystano dane śróddzienne pochodzące z lat 2004-2014.
Badania przedstawione w książce dotyczą oddziaływania publikacji wskaźników makroekonomicznych na:
- zmienność śróddziennych stóp zwrotu,
- śróddzienne wartości obrotu,
- śróddzienne stopy zwrotu (mierzone w 5- i 1-minutowych oraz 15-sekundowych przedziałach),
- transakcyjne czasy trwania i ich sezonowość,
- zależności między czasem trwania ceny, a wielkością obrotów.
Oprócz badań empirycznych, w książce zostały przedstawione odpowiednie zagadnienia teoretyczne prezentujące:
- organizację handlu na giełdach w Warszawie, Wiedniu i Frankfurcie,
- wskaźniki makroekonomiczne,
- analizę zdarzeń, która jest głównym narzędziem prowadzonych badań.
Książka jest adresowana do teoretyków i praktyków zainteresowanych tematyką rynków kapitałowych. Z jednej strony, praktycy inwestujący na giełdzie znajdą w niej potwierdzenie i ekonometryczne objaśnienie zjawisk i zależności, które sami często obserwują. Z drugiej strony, pracownicy naukowi i studenci znajdą tu obszerny materiał teoretyczny wraz z wynikami badań empirycznych.