Mikroekonomia. Ujęcie statyczne i dynamiczne

EAN:

9788381988155

Wydawnictwo:

Rok wydania:

2020

Oprawa:

broszurowa

Format:

238x165 mm

Strony:

420

Cena sugerowana brutto:

79.00zł

Stawka vat:

5%

Podręcznik powstał na podstawie wykładu i ćwiczeń z mikroekonomii prowadzonych przez autorów dla studentów I roku kierunku Informatyka i Ekonometria na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i stanowi kontynuację wcześniejszych podręczników z mikroekonomii autorstwa prof. Krzysztofa Malagi wydanych w Wydawnictwie C.H. Beck (2010, 2012). Autorzy aktualizują treści i rozszerzają je o ujęcie dynamiczne
Do zasadniczych celów realizowanych w opracowaniu należy zaliczyć:
- wyposażenie Czytelnika w wiedzę o fundamentalnych kategoriach mikroekonomicznych oraz zasadach wnioskowania przy - wykorzystaniu podstawowych pojęć z zakresu algebry liniowej i analizy matematycznej,
- przygotowanie i zachęcenie Czytelnika do studiowania monografii i artykułów z zakresu teorii ekonomii, korzystających z aparatu pojęciowego bardziej zaawansowanych dziedzin matematyki aniżeli algebra liniowa lub analiza matematyczna,
- zapoznanie Czytelnika z zasadami analizy dedukcyjnej, abdukcyjnej i indukcyjnej na podstawie przyjętego układu założeń,
- zwrócenie uwagi Czytelnika na warunkowy i ograniczony układem założeń charakter wniosków wyprowadzanych na podstawie określonych scenariuszy zachowania się pojedynczych konsumentów, producentów, zbiorowości konsumentów i producentów,
- przedstawienie fundamentalnego dorobku teoretycznego mikroekonomii w kategoriach elementów teorii popytu, teorii produkcji, teorii równowagi cząstkowej i ogólnej,
- zarysowanie najistotniejszych cech współczesnej mikroekonomii oraz wskazanie prawdopodobnych kierunków jej dalszego rozwoju.


Polecamy
Miki i kraina Pradawnych

Denis-Pierre Filippi...

Stulecie Winnych. Początek

Ałbena Grabowska

Opowieści ze świata mrówek

Edward O. Wilson...

Moda Vintage

Aleksandra Zawadzka

Almond

Won-Pyung Sohn

Realny świat

Sara Pennypacker