Zaufanie w organizacji innowacyjnej

EAN:

9788325569242

Wydawnictwo:

Rok wydania:

2016

Oprawa:

broszurowa

Format:

238x175 mm

Strony:

222

Cena sugerowana brutto:

79.00zł

Stawka vat:

5%

Globalizacja, wirtualizacja i sieciowość rzeczywistości gospodarczej powodują konieczność zawierzenia intencjom i rezultatom działań partnerów biznesowych wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Tendencje te generują zwiększenie zapotrzebowania na zaufanie w tych relacjach. Zaufanie jest między innymi niezbędnym warunkiem dla tworzenia i wprowadzania innowacji organizacyjnych. W związku z tym niniejsze opracowanie koncentruje się na:
- zagadnieniach związanych z badaniem i pomiarem zaufania,
- rodzajach i wymiarach zaufania organizacyjnego,
- determinantach innowacyjności oraz kulturze i klimacie innowacyjnym,
- przywództwie wspierającym innowacyjność,
- wpływie poszczególnych rodzajów zaufania (horyzontalnego, wertykalnego i instytucjonalnego) na innowacyjność organizacji,
- identyfikacji barier innowacyjności,
- sformułowaniu wskazówek i zaleceń służących budowaniu zaufania i zarządzaniu nim.
Książka dotyczy ważnego obszaru innowacyjności w polskiej gospodarce, który należy do newralgicznych dziedzin warunkujących rozwój naszego kraju w najbliższych latach oraz roli zaufania w organizacjach nastawionych na innowacyjność. Jest to ważny problem w mojej ocenie, gdyż tworzenie i wdrażanie innowacji rodzi wiele trudności i oporów społecznych, a więc bez określonego poziomu zaufania do menedżerów oraz inicjatorów i promotorów innowacji trudno mówić o skutecznym ich wprowadzaniu.(...)
Dobór obszaru badań i tematu opracowania oceniam więc wysoko. Uważam, że studia nad taką problematyką są potrzebne i posiadają nowatorski charakter na gruncie nauki i praktyki zarządzania. (...) opublikowanie [książki] zapewni transfer nowoczesnej wiedzy z zakresu omawianych zagadnień do polskich środowisk biznesowych oraz akademickich.