Ojcowie Wolności. Roman Dmowski

EAN:

9788396237705

Rok wydania:

2022

Oprawa:

broszurowa

Format:

210x148 mm

Strony:

320

Cena sugerowana brutto:

36.75zł

Stawka vat:

5%

Wyprzedaż Bez prawa zwrotu
Dmowski: Jestem Polakiem więc mam obowiązki polskie: są one tem większe i tem silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka. Bo im szerszą stroną mego ducha żyję życiem zbiorowem narodu, tem jest mi ono droższe, tem większą ma dla mnie cenę i tem silniej czuję potrzebę dbania o jego całość i rozwój. Z drugiej strony, im wyższy jest stopień mego rozwoju moralnego, tem więcej nakazuje mi w tym względzie sama miłość własna.
Piasta: Jego chłodny analityczny umysł nie był skłonny do emocjonalnych uniesień i romantycznych zrywów. Choć kochał Polskę i polskość, czynił to nie tylko sercem, ale i rozumem. Nauczył tego i nas. Wpoił nam, że patriotyzm to coś więcej niż poryw serca to zobowiązanie. Ów obowiązek polski, do którego winniśmy się poczuwać, tym bardziej im wyższy przedstawiamy sobą typ człowieka.
Niniejsza edycja Pism wybranych zawiera Myśli nowoczesnego Polaka i Upadek myśli konserwatywnej w Polsce, sztandarowe dzieła Romana Dmowskiego w jednym tomie.