KK. KPK. KKW. Edycja karna wyd. 45

EAN:

9788382916744

Wydawnictwo:

Rok wydania:

2023

Format:

205x145 mm

Strony:

1312

Kod dostawcy:

00966600

Cena sugerowana brutto:

85.00zł

Stawka vat:

5%

Bez prawa zwrotu

EDYCJA KARNA zawiera 17 aktów prawnych:

Kodeks karny,

Przepisy wprowadzające Kodeks karny,

Kodeks postępowania karnego,

Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego karny,

Kodeks karny wykonawczy,

Kodeks wykroczeń,

Przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń,

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,

Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,

Kodeks karny skarbowy,

Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy,

Ustawę o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich,

Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii,

Ustawę o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

Ustawę o świadku koronnym

Ustawę o opłatach w sprawach karnych,

Indeks rzeczowy