Strefa marek
Kodeks karny wykonawczy. Komentarz

EAN:

9788383284019

Wydawnictwo:

Rok wydania:

2023

Oprawa:

broszurowa

Format:

244x179 mm

Strony:

1020

Cena sugerowana brutto:

349.00zł

Stawka vat:

5%

Bez prawa zwrotu

Komentarz omawia nie tylko regulacje Kodeksu karnego wykonawczego, ale również przepisy Kodeksu postępowania karnego dotyczące wykonywania orzeczeń w sprawach karnych w ramach współpracy między państwami członkowskimi UE oraz na podstawie ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych.

Publikacja zawiera obszerne wprowadzenie opisujące elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych wykonawczych. Zaprezentowano w niej też problemy postępowania wykonawczego z uwzględnieniem relacji między regulacjami Kodeksu karnego wykonawczego i Kodeksu postępowania karnego.

W komentarzu szczegółowo omówiono także zmiany wynikające z ustawy z 5.08.2022 r. o zmianie ustawy Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw, dotyczące m.in.:

wzmocnienia pozycji prokuratora w postępowaniu wykonawczym, uprawniające go nie tylko do udziału w posiedzeniu w przedmiocie wstrzymania wykonania orzeczenia, ale również przyznające mu środki do skutecznego wyrażenia swojego stanowiska;

zwiększenia ochrony pokrzywdzonych i świadków poprzez doprecyzowanie przepisów dotyczących obowiązku zawiadamiania ich o opuszczeniu zakładu karnego przez sprawcę;

sporządzania oraz publikacji w internecie listów gończych.