Strefa marek
Wróżda

EAN:

9788367545457

Wydawnictwo:

Klasa:

16+

Data premiery:

2023-09-15

Rok wydania:

2023

Format:

125x199 mm

Strony:

392

Cena sugerowana brutto:

44.90zł

Stawka vat:

5%

Jeżeli odbiorca tej wiadomości nie jest jej adresatem, niniejszym informujemy, że otrzymali ją Państwo omyłkowo oraz że przeglądanie, rozpowszechnianie lub kopiowanie jest zabronione. Ponadto niniejsza wiadomość wraz z ewentualnymi załącznikami może zawierać informacje poufne w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538). Wykorzystywanie lub ujawnianie tych informacji jest prawnie zabronione, a naruszenie tych zakazów może stanowić przestępstwo zagrożone karą grzywny albo karą pozbawienia wolności, albo oboma tymi karami łącznie. W przypadku omyłkowego otrzymania niniejszej wiadomości, prosimy o niezwłoczne powiadomienie o tym nadawcy zwrotną pocztą elektroniczną oraz o usunięcie otrzymanej wiadomości oraz ewentualnych załączników.