Strefa marek
Ordynacja podatkowa. Komentarz w.12

EAN:

9788383582245

Autor:

Wydawnictwo:

Data premiery:

2024-02-28

Rok wydania:

2024

Oprawa:

twarda

Format:

182x253 mm

Strony:

2304

Cena sugerowana brutto:

369.00zł

Stawka vat:

5%

Bez prawa zwrotu

Komentarz zawiera wyczerpujące omówienie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa ze szczególnym uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa oraz literatury przedmiotu. Autorzy przedstawili zagadnienia dotyczące zobowiązań podatkowych, w tym nadpłaty podatku, odpowiedzialności osób trzecich i następstwa prawnego spadkobierców, a także kwestie odnoszące się do postępowania podatkowego oraz kontroli podatkowej. Szczególny nacisk położyli na regulacje, które wywołują najwięcej wątpliwości w praktyce i są najczęstszym przedmiotem zainteresowania organów podatkowych oraz sądów. W 12. wydaniu komentarza przeanalizowano m.in. nowe przepisy w zakresie: uproszczonych obowiązków podatnika dotyczących raportowania, porozumień inwestycyjnych, zmian związanych z wdrożeniem Krajowego Systemu e-Faktur, przeciwdziałania nadużyciom w zakresie operacji transgranicznych, rozszerzenia zdolności do łączenia się spółki komandytowo-akcyjnej w charakterze spółki przejmującej albo nowo zawiązanej, przyznania tej spółce zdolności podziałowej oraz wprowadzenia podziału przez wyodrębnienie, dostosowania zakresu kompetencji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej i szefa Krajowej Administracji Skarbowej do procesu konsolidacji wiążących informacji, usprawnienia wykonywania zadań przez Krajową Administrację Skarbową w zakresie prowadzonych rozliczeń z podatnikami. W książce znajdują się odwołania do konkretnych stanów faktycznych w sprawach zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sądami administracyjnymi. Zaprezentowano również bogatą literaturę przedmiotu. Autorami opracowania są wybitni specjaliści z zakresu prawa podatkowego i procedury sądowoadministracyjnej - wieloletni sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla sędziów, doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów oraz pracowników administracji skarbowej ze względu na praktyczny aspekt komentarza podbudowany wybranymi i istotnymi orzeczeniami NSA. Będzie również cennym źródłem wiedzy dla pracowników samorządowych organów podatkowych oraz regionalnych izb obrachunkowych.