Strefa marek
KP. Kodeks pracy oraz ustawy towarzyszące

EAN:

9788383562544

Wydawnictwo:

Rok wydania:

2024

Oprawa:

broszurowa

Format:

198x129 mm

Strony:

801

Kod dostawcy:

0A001200

Cena sugerowana brutto:

49.00zł

Stawka vat:

5%

Publikacja zawiera:

Kodeks pracy,

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

Ustawa o dniach wolnych od pracy,

Ustawa o organizacjach pracodawców,

Ustawa o związkach zawodowych,

Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami, stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy, pracy i chorób zawodowych,

Ustawa o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach,

Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy,

Ustawa o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych,

Ustawa o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy,

Ustawa o czasie pracy kierowców,

Ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi,

Ustawa o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw,

Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej,

Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji,

Ustawa o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek,

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy,

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy,

Ustawa o społecznej inspekcji pracy,

Ustawa o cudzoziemcach,

Rozporządzenia,

Indeks rzeczowy.

Książka adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Kolejne wydania publikacji uwzględniają najnowsze zmiany, przez co zapewniają bieżącą znajomość prawa.

Aktualny stan prawny

Czytelne hasła i tekst

Przypisy od Redakcji

Wyróżnienie najnowszych zmian

Wybór aktów prawnych

Indeks rzeczowy