Strefa marek
Administracyjne kary pieniężne w ustawie...

EAN:

9788383561448

Autor:

Wydawnictwo:

Rok wydania:

2024

Oprawa:

twarda

Strony:

692

Kod dostawcy:

00989000

Cena sugerowana brutto:

299.00zł

Stawka vat:

5%

Bez prawa zwrotu

Monografia stanowi pierwsze opracowanie naukowe poświęcone administracyjnym karom pieniężnym uregulowanym w ustawie z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji. Podjęte rozważania koncentrują się wokół specyfiki tych kar, które z jednej strony służą ochronie interesu publicznego w radiofonii i telewizji, posiadającego wysoką, konstytucyjną rangę, a z drugiej strony mogą ingerować w kluczowe dla funkcjonowania demokracji wolności, tj. wolność wypowiedzi oraz wolność prasy.

Dużą zaletą publikacji są obszerne i szczegółowe analizy dogmatycznoprawne przeprowadzone na gruncie ustawy o radiofonii i telewizji, poparte bogatym orzecznictwem, które miejscami zbliżają monografię do opracowań komentarzowych i decydują o jej walorze praktycznym. W opracowaniu podjęto również próbę wyjaśnienia oraz uporządkowania pojęć dotyczących odpowiedzialności administracyjnej, w tym deliktu administracyjnego, bezprawności czynu, a także wyłączenia i ograniczenia tej postaci odpowiedzialności prawnej. Zrekonstruowano ponadto standardy tworzenia i stosowania regulacji prawnych dotyczących kar administracyjnych. W tym zakresie monografia wykracza poza ramy ustawy o radiofonii i telewizji i może zainteresować każdego poszukującego odpowiedzi na pytania dotyczące odpowiedzialności administracyjnej.

Oddawana do rąk Czytelnika publikacja obejmuje rozprawę doktorską obronioną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w marcu 2023 r. Rozprawa ta została wyróżniona przez Radę Naukową Dyscypliny Nauki Prawne.