Strefa marek
Metody wykładni Trybunału Sprawiedliwości UE

EAN:

9788383563268

Wydawnictwo:

Rok wydania:

2024

Oprawa:

broszurowa

Strony:

266

Kod dostawcy:

0A006000

Cena sugerowana brutto:

199.00zł

Stawka vat:

5%

Bez prawa zwrotu

Przedmiotem monografii, jest wielowątkowa i zakorzeniona w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej analiza metod wykładni prawa Unii z perspektywy ustrojowej. Autorzy, wybitni przedstawiciele nauki prawa Unii, dogłębnie omawiają proces kształtowania metod wykładni prawa Unii oraz, w oparciu o bogate orzecznictwo, przedstawiają ich stosowanie w praktyce Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Książka K. Lenaertsa i J.A. Jos A. Gutirreza przybliża nas z pewnością do zrozumienia tego, czym jest obecny porządek prawny Unii, jakie są mechanizmy jego kształtowania, a także stojące przed nim wyzwania. Ważnym przesłaniem wynikającym z refleksji, które tam odnajdujemy, jest teza, że mądra i racjonalna wykładnia prawa unijnego musi być zawsze oddzielona od polityki, a jej wyniki nie wynikają z arbitralnych ocen sędziowskich, ale są rezultatem długiego procesu kształtowania się i doskonalenia metod interpretacji oraz sposobu rozumienia najważniejszych zasad i wartości, na których opiera się Unia Europejska" (z przedmowy prof. dr hab. M. Safjana).

W kompleksowy sposób monografia obejmuje następujące zagadnienia:

klasyczne metody wykładni, w tym wykładnię tekstualną (literalną), systemową i celowościową;

wykładnię prawa Unii w świetle prawa międzynarodowego oraz rolę wspólnych tradycji konstytucyjnych państw członkowskich dla kształtowania i wykładni prawa Unii;

wykładnię Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, w tym m. in. pojęcie zakresu stosowania prawa unijnego, granice powoływania się na prawa podstawowe, relację między Kartą Praw Podstawowych a Europejską Konwencją Praw Człowieka, problematykę horyzontalnego stosowania Karty Praw Podstawowych.

Publikacja skierowana jest zarówno do teoretyków, jak i praktyków adwokatów, radców prawnych, sędziów, a także pracowników administracji zajmujących się prawem Unii Europejskiej.