Strefa marek
Powództwo o ustalenie. Komentarz praktyczny...

EAN:

9788383560397

Wydawnictwo:

Rok wydania:

2024

Oprawa:

broszurowa

Strony:

439

Kod dostawcy:

00997600

Cena sugerowana brutto:

189.00zł

Stawka vat:

5%

Bez prawa zwrotu

Praktyczny komentarz wraz z wzorami pism, którego celem jest omówienie zagadnień związanych z powództwem o ustalenie (art. 189 KPC). Publikacja składa się z części zawierającej ogólne informacje na temat powództwa o ustalenie, tj. historia, legitymacja czynna i bierna, źródło w przepisach i ogólnych zasadach prawa oraz części z podziałem na konkretne rodzaje powództw.

W pierwszym wydaniu publikacji skupiono się na szczegółowym omówieniu przepisu materialnoprawnego, na podstawie którego dopuszczalne są powództwa o ustalenie stosunku prawnego oraz powództwa o ustalenie prawa, i to zarówno ustalenie pozytywne, jak i negatywne.

Powództwo o świadczenie jest jednym z rodzajów powództw wyróżnianych się ze względu na rodzaj poszukiwanej przez powoda ochrony prawnej. Powód może żądać zarówno pozytywnego ustalenia istnienia, jak i negatywnego ustalenia nieistnienia prawa lub stosunku prawnego.