Strefa marek
Umowy o pracę. Nowelizacja Kodeksu pracy

EAN:

9788383561189

Wydawnictwo:

Rok wydania:

2024

Oprawa:

broszurowa

Strony:

474

Kod dostawcy:

00992700

Cena sugerowana brutto:

199.00zł

Stawka vat:

5%

Bez prawa zwrotu

rezentowana publikacja to praktyczny komentarz, który kompleksowo omawia zagadnienie umów o pracę po zmianach Kodeksu pracy.

Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany przepisów Kodeksu pracy, w tym zwłaszcza ustawę z 9.3.2023 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 641), która weszła w życie 26.4.2023 r. i wdrożyła do polskiego porządku prawnego normy dwóch dyrektyw:

dyrektywy 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L Nr 186, s. 105),

dyrektywy 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (Dz.Urz. UE L Nr 188, s. 79).

Przy okazji tej nowelizacji zmieniono także przepisy dotyczące umowy na czas określony, które zostały zakwestionowane przez Komisję Europejską. W ten sposób powszechną ochronę przed wypowiedzeniem rozszerzono na umowy terminowe, co łączy się z koniecznością uzasadniania wypowiadania tych umów przez pracodawców oraz odbywania konsultacji z organizacjami związkowymi. To właśnie tę zmianę postrzega się jako przełomową w prawie pracy, ponieważ w jej wyniku doszło do zrównania ochrony pracowników bez względu na rodzaj zawartej umowy o pracę.

Komentarz nie ogranicza się jednak do interpretacji zmian, które nastąpiły w 2023 r., lecz stanowi kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących umów o pracę.

Książka została podzielona na dwie części:

Część I komentarz praktyczny,

Część II wzory umów i klauzul.