Strefa marek
Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów...

EAN:

9788383561950

Wydawnictwo:

Rok wydania:

2023

Oprawa:

broszurowa

Strony:

888

Kod dostawcy:

00996200

Cena sugerowana brutto:

299.00zł

Stawka vat:

5%

Bez prawa zwrotu

Najbardziej aktualny na rynku wydawniczym komentarz do ustawy o rachunkowości dla jednostek sektora finansów publicznych.

Jednostki sektora finansów publicznych nie stosują ustawy o rachunkowości w pełnym zakresie, a zasady prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej tych jednostek uregulowane są również w ustawie o finansach publicznych i jej rozporządzeniach wykonawczych. Ustawa ta ma pierwszeństwo wobec regulacji zawartych w ustawie o rachunkowości.

W celu wyjaśnienia jak w praktyce funkcjonowania JSFP stosować zapisy ustawy o rachunkowości w powiązaniu z rozporządzeniem w sprawie zasad rachunkowości i planów kont (...) zostało przygotowane trzecie wydanie pierwszego na rynku wydawniczym komentarza do ustawy o rachunkowości dla JSFP.

Składa się z dwóch części:

komentarz do ustawy pisany językiem praktyków tutaj wyjaśniono jak w JSFP stosować dany przepis ustawy oraz jakie są powiązania pomiędzy ustawą o rachunkowości a ustawą o finansach publicznych i jej rozporządzeniami wykonawczym,

sporządzanie i badanie sprawozdań finansowych tutaj omówiono zakres ustawy, który wyłączono ze stosowania dla JSFP; jednostki te muszą stosować w to miejsce regulacje rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości (...); jednostki te jednak posiłkują się w dużym zakresie przepisami ustawy o rachunkowości w tym obszarze.

Książka uwzględnia wszystkie nowelizacje ustawy o rachunkowości, aktualne rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości i planów kont (weszło w życie 1.1.2018 r.), nowe Krajowe Standardy Rachunkowości, Stanowiska Komitetu Standardu Rachunkowości oraz Rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości. W zakresie zagadnień dotyczących dokumentowania zdarzeń gospodarczych odwołujemy się do KSeF, który od 1.7.2024 r. będzie obowiązkowy. W opracowaniu zawarto wyjaśnienia MF i orzecznictwo (np. wyroki WSA i NSA oraz uchwały Kolegium RIO).

Wiele tych zmian ma wpływ na sporządzenie sprawozdań finansowych za 2023 r. i zamknięcie 2023 r. w jednostkach sektora finansów publicznych (obecne wydanie zawiera omówienie wszystkich wierszy poszczególnych elementów sprawozdań finansowych dzięki temu będzie można poprawnie sporządzić sprawozdanie finansowe za 2023 r.).