Strefa marek
Równość i nierówności w prawie

EAN:

9788383584058

Wydawnictwo:

Rok wydania:

2024

Oprawa:

broszurowa

Format:

220x156 mm

Strony:

452

Cena sugerowana brutto:

179.00zł

Stawka vat:

5%

W książce przedstawiono problematykę dotyczącą realizacji zasady równości w prawie oraz analizę przejawów nierówności - zarówno w ramach prawa międzynarodowego, wybranych systemów prawa krajowego, np. podatkowego czy prawa pracy, jak i w odniesieniu do dyskursu filozoficznego. Prawo konstytucyjne opiera się na formalnej zasadzie równości wszystkich osób wobec prawa i na regule zakazującej działań dyskryminacyjnych. Reguła równościowa polega na merytorycznym uzasadnieniu wskazującym na niezbywalną godność osoby ludzkiej. Teksty zawarte w opracowaniu odnoszą się do historycznych i obecnie toczonych dyskusji związanych z rozumieniem zasady równości, a także do aktualnego orzecznictwa sądów krajowych. Istotnym zagadnieniem równościowym jest postulat dotyczący podjęcia dyskusji na temat zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn w nauce na jednakowym poziomie 65 lat. "Artykuły te formułują także różnorakie ciekawe postulaty de lege ferenda czy interpretacyjne, np. dotyczące zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, czy konieczności, na gruncie obecnego polskiego porządku prawnego, uznawania zagranicznych orzeczeń o przysposobieniu dziecka przez osoby tej samej płci". Z recenzji prof. dra hab. Wojciecha Załuskiego