Targi Ateneum
 
AKTUALNOŚCI
12-02-2021
Szanowni Klienci, informujemy, że w przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki dostarczonej za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD aby reklamacja została rozpatrzona...
11-02-2021
Szanowni Klienci, zapraszamy do zapoznania się z atrakcyjną ofertą wyprzedażową MGA. Poniżej informacja z cenami na wyprzedażowe produkty: Oferta wyprzedażowa MGA...
 
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

RODO
ATENEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
ul. Półłanki 12C, 30-740 Kraków


tel. 12 263 73 73   tel. 12 263 82 98
tel. 12 263 70 70   tel. 12 263 82 99
wew: fax - 401, dz. sprzedaży - 400

email: biuro@ateneum.net.pl
 
 
 

ZOBACZ, CO U NAS SŁYCHAĆ

KOMUNIKAT DLA PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW ATENE
KOMUNIKAT DLA PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW ATENE
KOMUNIKAT DLA PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW ATENEUM SP. Z O.O. SP. K. WS. NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

I. Co się stało?
W nocy 12 maja 2020 r. Ateneum sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”) padła ofiarą ataku hakerskiego na swoje serwery w zakresie, który umożliwiał dostęp do Państwa danych obejmujących poniższe kategorie danych osobowych: imiona, nazwiska, PESEL, data urodzenia, miejsce urodzenia, imiona rodziców, nazwisko rodowe, adres zamieszkania, adres zameldowania, numer paszportu lub dowodu osobistego, wysokość podstawy do ubezpieczeń, przerwy w świadczeniu pracy/usług wraz z przyczyną, okres zgłoszeń do ubezpieczeń, posiadanie niepełnosprawności, wymiar etatu; oraz dane członków Państwa rodzin: imiona, nazwiska, PESEL, stopień pokrewieństwa, posiadanie niepełnosprawności, adres zamieszkania, informacje na temat pozostawania w jednym gospodarstwie domowym. Z dodatkowych informacji jakie uzyskaliśmy wynika, że zaszyfrowaniu uległy też bazy danych RCP (rejestracja czasu pracy/czynności) w zakresie danych: imię i nazwisko oraz godziny pracy/godziny świadczenia usług. Spółka podejmuje wszelkie starania mające na celu zminimalizowanie skutków zdarzenia i ryzyka wystąpienia podobnych zdarzeń w przyszłości.

II. Jakie mogą być konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych?
Następstwem naruszenia Pana/i danych osobowych może być w szczególności:
 • założenie na Pana/i dane osobowe konta internetowego (np. w serwisach społecznościowych),
 • podszycie się pod inną osobę lub instytucję w celu wyłudzenia od Pana/i dodatkowych określonych informacji,
 • podjęcie przez osoby trzecie próby zawarcia na Pana/Pani szkodę umów cywilno-prawnych (np. najmu nieruchomości),
 • podszycie się pod Pana/ią w celu przywłaszczenia należności przysługujących Panu/i od Pana/i kontrahentów (np. zapłata zaległych faktur).

III. Jakie środki podjęła Spółka w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych?
Środki podjęte przez Spółkę:
 • Dostęp do każdego z naszych programów jest zabezpieczony silnym hasłem.
 • W Spółce stosowany jest firewall.
 • Kopia zapasowa danych wykonywana jest codziennie.
 • Komputery chronione są programem antywirusowym, który jest regularnie aktualizowany.
 • Korzystamy wyłącznie z legalnego oprogramowania, które na bieżąco aktualizujemy.
 • Regularnie wykonujemy przeglądy kontrolne, serwis sprzętu, urządzeń i oprogramowania.
 • W związku z zaistniałym zdarzeniem, zablokowaliśmy nieuprawniony dostęp do naszych serwerów.
 • Podjęliśmy również działania mające na celu odzyskanie dostępu do Pana/i danych osobowych (przy pomocy zapisanej kopii zapasowej – backupu danych na serwerze).
 • Dodatkowo podjęliśmy czynności zmierzające do odzyskania dostępu do oryginalnych danych zaszyfrowanych przez złośliwe oprogramowanie.
 • Naruszenie ochrony danych zgłosiliśmy Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, organom ścigania oraz do CERT Polska.
Środki planowane przez Spółkę:
 • Zamierzamy wdrożyć procedury mające na celu zapewnienie jeszcze wyższego poziomu bezpieczeństwa informatycznego.
IV. Co może Pan/i zrobić?
W celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków naruszenia zalecamy, aby Pan/i:
 • zachował/a ostrożność w sytuacji odbierania połączeń telefonicznych od nieznanych numerów telefonów,
 • ignorował/a nieoczekiwane wiadomości e-mail lub SMS, w szczególności od nieznanych nadawców oraz nie otwierał/a nieznanych załączników,
 • nie używał/a linków do stron internetowych otrzymanych od nieznanych nadawców w wiadomościach e-mail lub SMS-ach,
 • zachował/a ostrożność przy podawaniu danych osobowych innym osobom, zwłaszcza za pośrednictwem Internetu czy telefonu,
 • założył/a konto w systemie informacji kredytowej lub gospodarczej w celu dodatkowego zabezpieczenia swoich danych przed nieuprawnionym wykorzystaniem.
Jeśli dowie się Pan/i o wykorzystaniu Pana/i danych przez osobę nieuprawnioną, prosimy o jak najszybsze przekazanie nam tej informacji.

V. Gdzie może Pan/i uzyskać więcej informacji?
Jeżeli ma Pan/i jakiekolwiek pytania lub chciałby/aby nam Pan/i przekazać dodatkowe informacje w związku z zaistniałym zdarzeniem, prosimy o kontakt z działającym z ramienia Spółki Danielem Grelakiem pod adresem email: rodo@ateneum.net.pl lub na adres korespondencyjny:

Ateneum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Półłanki 12C
30-740 Kraków


VI. Informacje dodatkowe
Spółka dokłada najwyższej staranności, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Podjęliśmy starania, aby skutki naruszenia były dla Państwa jak najmniej odczuwalne. Podjęliśmy również czynności minimalizujące ryzyko wystąpienia podobnych zdarzeń w przyszłości. Zapewniamy, że przedmiotowe zdarzenie miało charakter incydentalny i nie wynikało z jakichkolwiek zaniedbań po stronie Spółki.
copyright Ateneum 2008-2021